Stranica
04.08.2014.

Možda sam htjela previše ...

"Htjela je da spusti svoje ruke na njegovo lice, da ga ljubi, da mu kaže da se divi njegovom ponosu i neustašivosti, ali nije uspjela."

dnevnika.
~honeeybee